Хочете бути спрощенцем – не майте боргу!

EP

Відповідно до ст.299 Податкового кодексу, реєстрація платника єдиного податку є безстроковою, але може бути анульована за рішенням контролюючого органу.
Однією із підстав анулювання реєстрації спрощенця є несплата ним протягом двох підряд кварталів податкового боргу. У такому випадку  реєстрація анулюється в останній день другого кварталу. У випадку виявлення податківцями під час перевірки порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку підприємець має право знову перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох кварталів з моменту анулювання.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий

Подробнее в Підприємцю
Rozrahunku
Порядок розрахунків з підзвітними особами

Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження дозволяється на...

ETSP
Повторна реєстрація договорів на ЕЦП

Перед Новим роком всі, хто подає податкову звітність за допомогою...

Закрыть